LBFK i samarbete med våra kommersiella samarbetspartners flyger skogsbrandflyg i södra Norrbotten. Skogsbrandflyget bevakar länets skogar från luften.

Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Norrbotten och skogsbrandflyget finansieras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. Flygklubbens medlemmar verkar på ideell basis och överskottet från skogsbrandflyget hjälper till att finansiera klubbens verksamhet. Vår motsvarighet till att sälja bingolotter eller toapapper helt enkelt.

En vanlig sommar upptäcker skogsbrandflyget i Sverige ca 100 bränder (600 under sommaren 2018). Varje upptäckt brand rapporteras direkt till SOS alarm och vid behov kan brandflyget även kvarstanna för att leda in räddningstjänsten till branden. Varje upptäckt brand innebär att insatser kan sättas in i ett tidigt skede och en potentiell storbrand kan undvikas.

Skogsbrandflyget beordras upp genom ett direktiv från räddningstjänstens inre befäl. Baserat på SMHI:s brandriskprognos Brandrisk i skog och mark kan upp till tre flygningar per dag beordras upp för var och en av de två brandslingor som LBFK ansvarar för.

Brandslingor i Norrbotten

Norrbotten är uppdelat i tre brandslingor/övervakningsområden enligt kartan ovan. Den östra och södra slingan flygs av LBFK, den norra slingan flygs av Flygklubben Nordvingen i Gällivare. Klicka på slingorna i kartan för info om respektive slinga.