"Frihet är att flyga"

[LayerSliderWP] Slider not found

 

 

SE-LUZ COCKPIT NAV 2 PANEL

SE-LUZ COCKPIT NAV 2 PANEL

SE-VMV - ULTRALÄTT FLYGPLAN - IKARUS C42B

SE-MDE - CESSNA 172S - 180 HP

SE-MDE - CESSNA 172S - 180 HP

SE-LUZ - CESSNA 172S - 180 HP

BRANDRISK I NORR- OCH VÄSTERBOTTEN - ANTAL FLYGNINGAR FÖR ALLA SLINGOR

https://skogsbrandflyg.umea.se/Karta
web-adress branddirektiv

ULTRALÄTT FLYG I LULEÅ-BODEN FLYGKLUBB

TA EN TITT PÅ FILMEN
Read More

MOT KEBNEKAJSE MED SE-VMV

IKARUS C42B
Read More

FLYGTUR I LULEÅ-BODEN FLYGKLUBB

TA EN TITT PÅ FILMEN
Read More
VINTERFLYGNING - MOTORVÄRMARE
Motorvärmare måste startas i tid innan flygning under vintertid - Meddela flygningen dagen innan

NYTT - MEDLEMSFORUM PÅ FACEBOOK

Gå in här och bli medlem; "LBFK medlemsforum" https://www.facebook.com/search/top/?q=lbfk%20medlemsforum

SECURITY-SAFETY-ENVIRONMENT PÅ KALLAX

Säkerhet och miljö för oss i LBFK är under revision. läs informationen under fliken medlemsinloggning. Där kommer att läggas in aktuell info succesivt. Läs AR-reglerna på länken nedan!
Read More

SKOLVARVET PÅ KALLAX

Använd gärna den här mallen när ni övar start och landning med Cessna 172S
Read More

PFT, CHECKRIDE, PC, FFK-PFT

Kontakta LBFK:s flyglärare när det är dags att utföra din PFT eller checkride. OBSERVERA att endast flyglärarna i LBFK:s flygskola får utföra PFT, Checkride, FFK-PFT med klubben flygplan.
Read More

SKOLINFO 2017

KOLLA SKOLINFORMATIONEN FRÅN 2017. UPPGRADERING KOMMER FÖRE HÖSTEN 2018.
Read More
NYA FLYGCERTIFIKAT I FLYGSKOLAN
NYA PPL-CERTIFIKAT - Vi gratulerar nya PPL-certpiloter: Peter Fankki - Andreas Wennberg - Frank Johansson - Henrik Westerberg - Pontus Granberg till PPL-cert. Några till som fått sina certifikat lite tidigare: Michael Johansson, Thomas Jatko - Tom Raattamaa - Mathias Andersson - Johan Rex - Kevin -Andersson Linder - Anders Björne - Olov Sundström - Mathias Andersson till sina flygcertifikat. SJÖFLYGBEHÖRIGHET - Grattis Thomas Jatko, Tom Raatamaa, Hans Heikki och Morgan Bylin UL - ULTRALÄTT FLYGCERT. - Grattis till Daniel Lindqvist - Jimmy Vikström - Peter Öhlund - Fredrik Berglund - Aron Björk - Jonas Wikström och Anders Widerlund - Gunnar Nyqvist - S-O Holmgren - Thomas Lindgren - Georg Isaksson

LULEÅ-BODEN FLYGKLUBB

Luleå-Boden Flygklubb har bedrivit flygskola många år. Redan på 40-talet startade Flygklubben i Luleå och har sedan dess utvecklat verksamheten, antal medlemmar och flygplanparken. 1960 bildades Luleå-Boden Flygklubb som är en ideell förening och drivs av en styrelse, olika funktionärer och medlemmarna själva. Förutom flygskolningen bedriver vi flyguppdrag åt Försvaret, hemvärnet, Länsstyrelsen/brandflyg och är verksamma i Frivilliga Flygkåren, FFK. ORGANISATION OCH RESURSER - KLICKA NEDAN
Läs mer

FLYGTEORI - WEBKURS PÅ DISTANS

Anmäl ditt intresse för flygteorikurs i höst på info@lbfk.com Nu kan vi erbjuda en distanskurs i flygteori. . Distanskursen varvas med lärarledd undervisning koncentrerad under helger. Det innebär att du kan påbörja studierna i hemmet genom en uppkoppling till web-kursen. Lärarledd undervisning planeras i Luleå under hösten och våren Läs mer under länken SKOLINFORMATION här intill
Skolannons

BRANDFLYG 2018 - ANMÄL JOURVECKA

Varje sommar utför vi skogsbrandbevakning från flygplan i BD-Län. Två slingor bevakas av Luleå-Boden Flygklubb och Piteå Flygklubb, BD-Öst och BD-Syd. Anmäl dig till en jour-vecka under sommaren mellan 15 maj till 15 september. ANMÄL DIG på TETHUVUDET - det gamla bokningssystemet. Klicka på länken, välj boka, välj boka brandflyg, ta bort din gamla brandbokning med - boka en ny
KALENDER

SMHI

Brandriskkartorna visar en till tre olika kartor med information beroende på när i brandrisksäsongen du går in och tittar. Från 1 mars till början av juni visas gräsbrandriskkartan och senare under våren och sommaren visas även skogsbrandriskkartor som visar antändnings- (HBV) och spridningsrisk (FWI).
Läs mer

Medlemskap

Du som vill gå med i norra Sveriges aktivaste klubb LULEÅ-BODEN FLYGKLUBB.
Många av medlemmarna har flygcertifikat men det är absolut inget krav. Vi är en ideell ekonomisk förening och alla är välkomna att vara med. Ett flygintresse räcker långt! FÖRNYA DITT MEDLEMSSKAP FÖR 2015
SUPPORTERKORT
RÄTT ANGIVEN FLYGTID
Flygtiden skall anges i AIRBORN TIME i flygplanets resedagbok och i flygtidswebben. Tiderna ska stämma för varje flygning på bägge ställena. Flygplanets gångtid och serviceintervaller räknas i airborn time och får inte blandas ihop med blocktid. BLOCKTID i flygtidswebben räknas ut med +10 minuter om inte blocktiden noteras manuellt. Blocktid får inte anges i resedagboken. I din personliga flygdagbok skall blocktid tillämpas, både för privatflygare och elever. Elevernas skoltid = Blocktid.

MOTORFLYGCHEF OCH BITRÄDANDE

Peter Andersson är motorflygchef och Sven-Olof Holmgren är biträdande M-Chef. Du som vill flygträna inför våren och sommaren, kontakta Sven-Olov eller Peter.
Read More
RANGERING AV FLYGPLANEN
I den stora hangaren är 4 platser för Cessna 172 uppmärkta för att vi ska kunna rangera maskinerna ut och in utan att behöva dra ut alla maskiner. Det ska gå att ta ut bägge maskinerna på den ena sidan utan att röra de två maskiner som står på den andra sidan av mittstrecket i hangaren. Observera att det ändå är tajt om utrymme så var extremt försiktig när du rangerar maskinerna. Ta hjälp för att hålla koll på alla utstickande delar. Det finns markörer på stolparna för att lättare se referenspunkter i hangaren. Se rangeringsskiss här intill på hur man styr in och ut maskinerna.

LULEÅ-BODEN FLYGKLUBBS MÅLINRIKTNING

Luleå-Boden Flygklubb har satsat på flygskolning under de senaste 25 åren. Flygskolningen är grunden för en flygklubbs existens och utveckling. Det är viktigt att få fram nya piloter och medlemmar. Nya medlemmar och piloter ska ha tillgång till flygplan att öva med. Det primära är att förse klubben med bra flygplan som alla kan flyga. Uppdragsflyget, brandbevakning och de övriga flyggrupperna ger medlemmarna möjlighet att flyga ännu mer. Uppdragsflyget bidrar till att klubben har möjlighet att förnya flygplanparken och äga flera flygplan som kan nyttjas av medlemmarna. Satsningar på flygskolning i hela BD- och AC-län genom samarbete med grannklubbarna bidrar till att piloter kan utbildas på flera orter i våra län. Flera av våra medlemmar satsar också på utbildning till flyglärare vilket ökar resurserna att utbilda flera piloter.

SE-VMV Ikarus - INFO

TEMP-REGLERING Observera att temp-reglaget till motorns olje och kylvatsketemperatur är flyttat till höger om mittpanelen. Var noga med att kolla temperaturen under flygning, justera!! Stängd kylventil = Reglaget rakt ut från panelen, ca 90 grader rel. panelen Öppen kylventil = Reglaget längst ner BRÄNSLE - 95 OKTAN BILBRÄNSLE Vi har tagit fram en ny mindre tank (400 Liter) för UL-bränsle pga att hållbarheten är begränsad i tid. Den nya tanken står placerad på ett släp med kåpa på samma plats som tidigare. En ny bränslepump är installerad, med räkneverk och filter. Tankpärmen finns i briefingrummet -Tankinstruktioner finns i tankpärmen i briefingrummet och på medlemssidan. -Pumpen drivs med 220V och ansluts i vanligt eluttag i hangaren -Påslaget sitter vid pumpen, en metallspak som vickas uppåt i tilläge - Använd jordlina mellan tank och flygplan -Notera antal liter och räkneverkets ställning i tankpärmen -Iakttag största försiktighet vid tankning -----OBS - Speciell olja ska användas till UL-maskinen som finns i ULskåpet i servicehangaren---- -Vid frågor - kontakta Bror eller Sven-Olof
Mer info

NAVÖVNING - KOMMUNIKATION

Repetera gärna nav-planering och kommunikation. Det är viktigt att inhämta tillstånd att passera kontrollerad luft av flygledningen, meddela när du angör väntlägen eller inpassering till kontrollzon. Meddela alltid aktuell flygplats innan du angör varvet, exempelvis Piteå eller Älvsbyn.
Läs mer

BOKA PROVLEKTION

Är du sugen på att prova på hur det är att flyga, kontakta oss för en provlektion. info@lbfk.com
PROVLEKTION

PASSERKORT - BOKNING - FLYGTRIM - ÅRSAVGIFT - 2018

PASSERKORT TILL KLUBBOMRÅDET - Kolla passerkortens giltighet - meddela om du behöver förnya info@lbfk.com - Maila personuppgifter, ditt mobilnr, adress, arbetsgivare, referensperson + tel.nr __________________________________________________________________________ FLYGTRIM - FLYGCHECK - Kontakta motorflygchef eller biträdande innan du närmar dig 90 dagars uppehåll med fygning. Eter 90 dagars uppehåll gäller flygcheck med flyglärare. Behöver du en brusch-up inför våren och sommaren, kontakta lärare eller motorflygchef - __________________________________________________________________________ ÅRSAVGIFT 2018 - bokning - Dras från ditt konto om inte annat meddelas - Du kommer att märka det i din MyWebLog-sida. BOKNING AV FLYGPLANEN - styrs av din flygstatus och kontoställning. Kolla att du har giltigt medical och certifikat, kolla ditt flygkonto

KLUBBLOKALERNA - HANGARER

Placering av maskinerna i den stora hangaren
Bildskiss

SÄKERHETSRUTINER - PASSERKORT

Som bekant krävs passerkort till platta 10 och flygklubben. I bilagan beskrivs rutiner som gäller för att få ut ett passerkort. Passerkortets giltighet är 5 år och skall förnyas innan det blir ogiltigt. Vid förnyelse gäller samma rutiner. Swedavia tar ut en avgift för passerkortet. Passerkortet skall fästas synligt.
Read More

Magring av C172S vid taxning

Cessna 172S - Magringsprocedur under taxning är viktig för att inte motorn ska gå för rik dvs riskera att sota igen tändstiften - Gör så här efter start av motorn; - Ställ in trotteln till motorvarvet 1200 rpm - Magra med Mixture till varvtalet når max.värde - Ställ in trotteln till motorvarvet 1000 rpm - Observera att köra check före take-off med Mixture fullt in ***************Kolla utdrag ur POH!*****************
Read More