Teorin kan läsas helt på distans men vi erbjuder även frivilliga lärarledda lektioner ungefär varannan helg under tiden 19/10 2019 till 1/3 2020.

Du kan läsa teorin i din egen takt, men ett bra upplägg är att läsa teori under hösten/vintern för att sedan komma igång med flygskolning under vårvintern.

Om du är intresserad av att läsa årets teorikurs, skriv till: skolning@lbfk.com