"Frihet är att flyga"

LULEÅ-BODEN FLYGKLUBB
Box 98
971 04 Luleå

Ordförande

Bror Tingvall/Ordförande

Tel Mobil 070-5587912

Skolchef

Gunnar Pettersson/Skolchef

Tel 0921-72095 bost. Mobil 070-5572094

Flygklubben

Hemsida: www.lbfk.com - e-mail: info@lbfk.com - Tel: 0920-12523 Klubbhuset

Inbetalning av avgifter, teorikostnader, flygtid, årsavgift - se mailinformation som du fått - olika bankgirokonton gäller